Kullanım Talimatı

 

1. Garanti süresi kapsamı halının teslim tarihinden başlar ve iki (2) yıldır.

2. Halınız firmamız garantisi kapsamındadır.

3. Halının garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse işçilik hatalarından dolayı herhangi bir kusurun meydana gelmesi halinde iþçilik masrafı, yada baþka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

4. Halının garanti süresi içerisinde hasar görmesi durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Halının tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, halının satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

5. Halının; 


● Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde,aynı hasarı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, halıdan yararlanmamanın süreklilik kazanması, 
● Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
● Sırasıyla satıcı, bayi, acente temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla kusurun tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini bedel iadesi veya kusur oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı meydana gelecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. 

8. Polyester iplik kullanılan Shaggy halılar, garanti kapsamına dahil değildir.

 

 

Copyright KARMEN HALI © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır...